Naar aanleiding van de sluiting van de gemeentewerf in Muiderberg zijn we in 2022 een onderzoek gestart naar de ruimtebehoefte in gebouwen en de benodigde oppervlakte. Daarmee kunnen de overgebleven werven in Naarden en Bussum worden aangepast voor optimaal gebruik wat betreft opslag en huisvesting. In 2023 is dit onderzoek gereed.