Ondernemers zijn zo veel mogelijk gefaciliteerd met behulp van het project MKB-Doorgaan (nu Geldfit zakelijk). Verder is er maandelijks overleg geweest met de voorzitters van alle ondernemersverenigingen, om contact te houden met het bedrijfsleven. Meermalen is apart met de zwaar getroffen horecasector gesproken. Er zijn tijdelijk verruimde terrassen in de openbare ruimte toegestaan. Om horecaondernemers meerjarenperspectief te bieden is beleid gemaakt om de verruimde terrassen langer toe te staan. Ondernemers zijn zoveel mogelijk geholpen met hun individuele vragen en situaties. Ook in 2022 werden ondernemers in de gelegenheid gesteld hun belastingaanslag gespreid te betalen en een aantal heffingen, zoals precario en de reclamebelasting (deels), zijn niet opgelegd.