We hebben in 2022 een eerste inventarisatie gedaan voor welke panden en huurders/gebruikers mogelijk nog gebruikskosten doorbelast zouden kunnen worden. De uitkomsten daarvan worden meegenomen bij eventuele aanpassingen van huur- en gebruikersovereenkomsten in 2023.