Het budget voor subsidies ten behoeve van instandhouding van gemeentelijke monumenten is ook in 2022 volledig benut. Daarbij hebben we ook een aantal verzoeken moeten afwijzen, omdat er geen budget meer beschikbaar was. Daarom hebben wij voor 2023 deze subsidie verhoogd. Met de verhoging kunnen we meer eigenaren ondersteunen in het goed onderhouden van hun monumentale pand. Voor betere zichtbaarheid en als dank voor de zorg van eigenaren voor het gebouwde erfgoed is er eind december 2022 gestart met het kosteloos verstrekken van monumentenschildjes aan eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumenten.