Het  actieprogramma Geweld hoort nergens thuis heeft een impuls gegeven aan de aanpak van huiselijk geweld. De meeste activiteiten uit het regionaal actieprogramma zijn geborgd in het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 Herstel de verbinding. 

De MDA ++ aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is in 2022 belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek (naast Veilig Thuis) en is daarmee structureel geborgd. Consulenten van Gooise Meren brachten casussen in.

Voor de versterking van het jeugdteam hebben we het Verbeterplan Versterkte procesregie, Eigenaarschap en Gezamenlijke verantwoordelijkheid opgesteld. We zijn gestart met de uitvoering.