Begin 2022 is de nota Verbonden partijen vastgesteld. De nota omvat een sturingsprofiel van de diverse verbonden partijen. Op basis van dit profiel is bepaald welke mate van sturing passend is. Bij dit profiel gaat het om de verhouding tussen het maatschappelijk belang enerzijds en het financieel en politiek risico van de samenwerking anderzijds. Vanuit dit perspectief wordt gekeken naar de vormgeving van de sturing.