Bij panden waar onderhoud nodig was, zijn ook meteen duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Zo is bijvoorbeeld bij een geplande vervanging van de dakbedekking deze vervangen door materiaal met een hogere isolatiewaarde.