De projectleider die is aangesteld voor cultuureducatie, het hoofd Educatie van het Muiderslot, heeft contact met alle scholen in het primair onderwijs. In 2022 zijn er bijeenkomsten geweest met cultuurcoördinatoren, er is een kunstcafé georganiseerd in samenwerking met Meer Muziek in de Klas en er is een kennisatelier georganiseerd. Scholen zijn geadviseerd over het opstellen van cultuurbeleid. Zes scholen hebben het voornemen kenbaar gemaakt een cultuurcoördinator op te laten leiden.