In 2022 zijn zes startersleningen aangevraagd en twee aanvragen voor toekenning voorgelegd aan de SVn.

Met corporaties die in 2022 nieuwe woningen hebben opgeleverd hebben we afspraken gemaakt over de toewijzing van deze woningen aan inwoners van Gooise Meren. Deze woningen zijn bij voorrang toegewezen aan huishoudens in Gooise Meren die bijvoorbeeld een sociale huurwoning achterlieten, zodat doorstroming werd bevorderd.

Met corporaties hebben we prestatieafspraken tot 2025 waarin we hebben vastgelegd dat zij zo min mogelijk sociale huurwoningen verkopen of liberaliseren, zodat de sociale huurvoorraad in ieder geval op peil blijft. Bij nieuwbouwprojecten waarbij ook woningcorporaties betrokken zijn, zijn ook middeldure huurwoningen opgenomen om voldoende spreiding in het woningaanbod te realiseren. In 2022 hebben de corporaties geen nieuwe sociale koopwoningen opgeleverd.