In 2022 is gemiddeld 82% van de uittreksels uit de Basisregistratie Personen, afschriften van de burgerlijke stand, verhuisaangiften, meldingen van voorgenomen huwelijken en aangiften van overlijden digitaal aangevraagd via onze website. In 2021 werd 80% van deze producten digitaal aangevraagd. Minder digitaal vaardige personen konden desgewenst nog steeds langskomen bij het gemeenteloket.