Er ligt een voorstel voor het vaststellen van de kerncollectie, waarover nog besloten moet worden. In de kerncollectie blijven met name kunstwerken behouden van kunstenaars met een binding met Gooise Meren of directe omgeving (geboren, woonachtig, werkzaam) en/of kunstwerken met een weergave van de Gooise Meren of directe omgeving. Met de verzekeraar zijn de verschillende locaties waar onze kunst zich bevindt bezocht en zijn er aanbevelingen gedaan die uitgezet zijn. Na vaststellen van de kerncollectie kunnen ook stappen gezet worden in eventuele verkoop van kunstwerken die buiten de kerncollectie vallen.