Sinds de start van de duurzaamheidslening hebben 140 woningeigenaren een lening voor de verduurzaming van hun woning ontvangen. Het merendeel van de aanvragen betreft een lening voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en isolerende maatregelen (HR++ glas en muur-,dak- en vloerisolatie). Het totaal aan verstrekte leningen is € 900.000. De middelen voor het revolverend fonds zijn inmiddels uitgeput. Per 1 februari wordt de lening stopgezet. De reden is dat het Rijk vanaf 2023 ruimere regelingen voor verduurzaming voor particuliere woningeigenaren hanteert. Ingediende aanvragen voor 1 februari worden afgehandeld. De verkenning of de lening in aangepaste vorm doorgaat, bijvoorbeeld voor een specifieke doelgroep, is gestart. Na deze verkenning is ook duidelijk of - en zo ja, onder welke voorwaarden - het verstrekken van leningen zou kunnen of moeten worden voortgezet. Als leningen in aangepaste vorm door kunnen gaan, wordt de wenselijkheid hiervan ter besluitvorming aan de raad aangeboden.