In 2022 hebben nieuwe ontwikkelingen en inzichten geleid tot aanpassingen van de werkwijze en doorontwikkelingen binnen het team Budgetcoaching en Schuldhulpverlening. Het team heeft ondersteuning geboden bij het voorkomen en oplossen van schulden. Een belangrijke maatregel was het snel oppakken van beginnende schulden. Vroeg-signalering is daarbij een belangrijk instrument. 

In 2022 heeft de gemeente 1.344 signalen ontvangen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven over dreigende schulden. Aan de hand van deze signalen zijn de betrokken bewoners met betaalachterstanden benaderd om hen hulp aan te bieden. 
In 2022 hebben wij 162 inwoners gesproken en begeleid met (problematische) financiële vraagstukken. Daarvan zijn 107 inwoners opgenomen in een schuldsaneringstraject en 29 ontvangen budgetcoaching. 

Ook is in 2022 ondersteuning  geboden aan gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Er zijn in dit kader 10 personen geholpen met verschillende vormen van ondersteuning.