Inwoners die niet in hun eigen onderhoud konden voorzien zijn geholpen met een passende inkomensvoorziening. Eind 2022 ontvingen 884 personen een periodieke (bijstands)uitkering. Ten opzichte van eind 2021 (988) is dit een daling van het bestand met 104 personen. De daling van het bestand is al enkele jaren gaande. De gunstige arbeidsmarkt blijft daarin de grootste factor.   
Naast de maandelijkse bijstandsuitkering is er de bijzondere bijstand voor specifieke noodzakelijke kosten. In 2022 is 825 keer een beroep gedaan op bijzondere bijstand. Inwoners met een laag inkomen komen in aanmerking voor diverse minimaregelingen, waaronder het DOE-budget en het Kinder- en Jeugdbudget. Over 2022 is 905 keer een DOE budget toegekend en 247 het Kinder- en Jeugdbudget. 
Naast het Kinder- en Jeugdbudget is er ook een samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Via deze organisatie kunnen kinderen uit minimagezinnen toch deelnemen aan sport en culturele activiteiten. In 2022  hebben 215 kinderen deelgenomen aan sportactiviteiten en 32 kinderen aan culturele activiteiten. 
In 2022 is er via het Rijk een energietoeslag beschikbaar gekomen voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. In 2022 is de energietoeslag ad. € 1.300 aan 2.300 huishoudens  toegekend.  Daarmee hebben we 71 % bereikt van de ingeschatte doelgroep tot 130% van de bijstandsnorm.