In diverse overleggen van de regio, MRA en de provincie hebben wij hieraan een bijdrage geleverd. Dit zijn (door)lopende processen.