De resultaten van de interventie Stevig Ouderschap waren succesvol. Ouders gaven aan zich zekerder te voelen als opvoeder en hun kind beter te begrijpen. We gaan Stevig Ouderschap structureel opnemen in het aanbod van Jeugd en Gezin.