De ambities vanuit het programma Samen voor Gezond zijn in 2022 onder andere verder uitgewerkt in het Preventie Handhavingsplan (PhP). We werken hierin samen met de regio. Er zijn onderzoeken geweest naar doorschenken bij dronkenschap. Stoptober (stoppen met roken) heeft aandacht gehad en we hebben Dry January (stoppen met drinken) voorbereid. De Gli-coaches (Gezonde Leefstijlinterventie) hebben in het afgelopen jaar meerdere activiteiten opgezet. Ook zijn Oekraïense vluchtelingen gestimuleerd om gezond te leven onder andere door hometrainers beschikbaar te stellen.      

Door de interne beleidsvacature op het thema Gezondheid is er in 2022 beperkte lokale inzet geweest.