Met het mobiliteitsconcept voor de ontwikkeling Crailo is een begin gemaakt met het vormgeven van een ruimtelijke bouwontwikkeling waarin deelvervoer op de voorgrond staat. Het opstellen van algemene plaatsingscriteria wordt hierdoor gemakkelijker, maar deze zijn nog niet beschikbaar.

Het deelfietsbedrijf GO-sharing heeft deelfietsen geplaatst. Deze zijn eind 2022 weer verwijderd. De ontwikkelaar van de Krijgsman biedt in deze nieuwbouw wijk autodeling aan. 

Er is gestart met het opstellen van een beleidsnota (lichte) elektrische deelvoertuigen.