Door een fusie van de archiefdienst Gooise Meren en Huizen met het streekarchief Hilversum zullen de gemeenten beter in staat zijn om de opgaven van het archief, zoals digitalisering en dienstverlening aan gemeenten bij het archiveren van informatie, adequaat uit te voeren. Hiervoor is draagvlak bij alle betrokken gemeenten nodig en een passend implementatieplan. In 2022 is besluitvorming over de toekomst van de archiefdienst verder voorbereid. De gemeenteraad kan in Q1 of  begin Q2 2023 een voorstel tegemoet zien.