Bij verschillende integrale reconstructieprojecten van de openbare ruimte, zoals de projecten Vlietlaan en Beerensteinerlaan e.o. in Bussum, hebben we hemelwater van de gemengde riolering afgekoppeld. We houden het hemelwater nu vast en infiltreren dit in de bodem.