We hebben het nodige dagelijkse onderhoud aan kolken, riolen en gemalen uitgevoerd. Met de rioolinspectie in de wijk Oostereng en (deels) het Spiegel zijn we begonnen met de inhaalslag om de riolering te inspecteren en inzicht te krijgen in de staat ervan.

Vervanging van riolering plannen wij enkele jaren vooruit in (veelal) integrale projecten. In 2022 hebben wij ook aan voorbereiding en uitvoering gewerkt, maar niet in het tempo zoals voorgenomen. Vooralsnog beschouwen wij het risico van uitstel van vervanging als aanvaardbaar.