Vanaf 1 januari 2022 voeren we de nieuwe Wet inburgering uit. In deze wet heeft de gemeente een grotere regierol gekregen over de inburgeringsvoorzieningen en de begeleiding van inburgeraars. De begeleiding is geboden door twee consulenten inburgering. Dit hebben zij gerealiseerd aan de hand van de Brede Intake en door toe te zien op de ontwikkeling van de inburgeraar. De inburgeraars kregen taallessen via de gemeente en daarbij is toegezien op hun voortgang. Op grond van de Wet inburgering zijn zij financieel ontzorgd door de gemeente, middels rechtstreekse betalingen voor de huur, nutsvoorzieningen en zorgverzekering. Vanuit onze regierol zijn we in 2022 ook in gesprek getreden met onze sociale partners om de begeleiding te verbeteren. Door landelijke systeemproblemen met betrekking tot de toewijzing van inburgeraars is de nieuwe werkwijze pas halverwege het jaar helemaal van de grond gekomen.
In 2022 hebben zich 91 statushouders en 20 gezinsmigranten gevestigd in Gooise Meren.