Het project Naarden-Vesting Autoluw is eind 2022 gestart. Er zijn nog geen concreet uitgewerkte plannen. Het project zit in de definitiefase.

Met de herinrichting van de Vlietlaan is een onderdeel gerealiseerd van het Kaderplan Verkeer Bussum om het centrum van Bussum leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Het project Herinrichten (en afwaarderen) Brinklaan Noord zal ook zijn invloed hebben op de hoeveelheid autoverkeer dat van noord naar zuid door Bussum rijdt.

Er zijn nog geen concrete plannen ontwikkeld voor het centrum van Bussum of van Muiden.