In de kern van Muiderberg zijn acht nieuwe gemeentelijke monumenten bijgeschreven. Voor de kern Muiden starten in 2023 verkenningen voor aanwijzing, samen met erfgoedpartners zoals het Cuypersgenootschap. Er is een verkenning voor karakteristieke panden uitgevoerd die vertaald is in een kaart, beschikbaar via de kaartviewer (intern). Deze kaart is ook input voor het op te stellen omgevingsplan.