De inzet van de stichting Gooise Meren Marketing, onze gemeentebrede marketingorganisatie, is toegelicht onder 4.2.1 Doestelling – Meer vitale wijken en kernen.