In 2022 is er zowel online als offline geïnvesteerd in de bewustwording rondom digitale criminaliteit. Online met communicatieberichten, waarbij we ook inspelen op trends zoals afpersing rondom de aanvraag van energietoeslagen. Daarnaast zijn inwoners geïnformeerd tijdens onder andere de seniorenmarkt, veiligheidsmarkt en koffieochtenden bij Versa. Er is een structureel overleg opgezet met de 'digitaal wijkagent' van de politie om zo concrete acties te formuleren, kennis te delen en trends in de gaten te houden. Daarnaast blijven we gebruik maken van HackShield en Cyber 24, om de bewustwording van jongeren op een interactieve manier te vergroten.

Afgelopen jaar kenmerkt zich vooral door een preventieve aanpak. In 2022 is gestart met het onderzoeken en in kaart brengen van nieuwe (bestuursrechtelijke) maatregelen en mogelijkheden met een meer repressief karakter. Dit richt zich vooral op online aangejaagde openbare ordeverstoringen. Landelijke wetgeving op dit vlak ontbreekt nog, wat maakt dat hier nog geen concrete maatregelen uit zijn voortgekomen. 

Tot slot is digitale criminaliteit ook opgenomen als één van de twee regionale speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.