In 2022 is, met het missen van een bijdrage uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) de realisatie van het warmtenet nog niet mogelijk gebleken. Na het missen van de derde ronde PAW is een evaluatie uitgevoerd. Op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie, zoals beschreven in de raadsmededeling (zaaknummer 235062) van 1 november 2022, worden verdere voorbereidingen getroffen. Op dit moment zijn we in afwachting van een nieuwe regeling vanuit het Rijk voor de financiering van de zogenaamde onrendabele top die in april/mei 2023 wordt verwacht. Om de koppelkans met de geplande rioolwerkzaamheden te kunnen blijven benutten is de planning voor het groot onderhoud aangepast. Hierover is de raad met een raadsmededeling geïnformeerd.