Omschrijving (toelichting)

• We ondersteunen kwetsbare (aanstaande) ouders door middel van intensieve ondersteuning thuis door jeugdverpleegkundigen van Jeugd en Gezin. Hiermee voorkomen we dat kinderen zwaardere jeugdhulp nodig hebben. In 2021 gaan we zowel de onderwijs-zorgarrangementen (Wijngaard & Donnerschool) als BSO Dynamo evalueren om te bepalen of deze concepten structureel ingezet zouden moeten worden of niet.
• Door Jeugd en Gezin is medio 2020 gestart met de interventie Stevig Ouderschap. Jeugdverpleeg-kundigen ondersteunen kwetsbare ouders intensief en thuis de eerste paar maanden, gelijk vanaf de geboorte.
• We geven het kinderwerk van Versa de ruimte om snel hulp in te zetten op knelpunten die ze tegenkomen in de wijk of op basisscholen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021