Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de Raad
 

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2021-2024 aan.

Deze begroting is opgesteld in een bijzondere periode. Een periode waarin de samenleving door de coronacrisis onder grote druk is komen te staan en de overheden (landelijk, regionaal, lokaal) de uitdaging zijn aangegaan om mensen de benodigde zorg en ondersteuning te bieden. Ook de gemeente Gooise Meren is aan de slag gegaan om in het belang van onze inwoners en ondernemers de crisis te managen. U bent daarover regelmatig door het college geïnformeerd.

Naast de financiële en inhoudelijke uitdagingen in het Sociaal domein, groeiende woningnood, onze klimaat-en energieambities en tal van andere belangrijke ontwikkelingen kregen we er een opgave bij: de coronacrisis. Het virus leidde ertoe dat de economie en de maatschappelijke infrastructuur, zoals onze culturele verenigingen, onder grote druk zijn komen te staan. Deze periode vraagt van ons allemaal veel. De situatie in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg is anders dan we voorheen ooit hadden kunnen bedenken. We gaan de uitdagingen niet uit de weg en hebben ook oog voor kansen die de nieuwe realiteit ons biedt.

De coronacrisis heeft ook een aantal financiële gevolgen waarvan de aard en omvang nog onzeker is, maar die Gooise Meren zeker zullen raken. Vooruitkijkend naar 2021 en verder zien we, ook zonder dat de gevolgen van de coronacrisis scherp in beeld zijn, dat het financieel perspectief voor de gemeente onder druk staat.
Ondanks de financiële onzekerheden ligt er echter nog steeds een stevige ambitie om de volgende stap te zetten in een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren. We kunnen tegen een stootje en zullen blijven investeren in de toekomst van Gooise Meren. De prioriteit blijft liggen bij uitvoering.

De richting, die de raad heeft ingezet met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021-2024, wordt ingevuld met deze begroting. Het college en raad zullen echter, ook in het komende laatste begrotingsjaar van deze bestuursperiode, samen zorg moeten dragen voor een sluitende meerjarenperspectief. Dat is een forse opgave waar we met zijn allen voor staan. Samen kunnen we ook deze uitdaging aan.

Het college van Burgermeester en Wethouders,

Geert-Jan Hendriks, wethouder Financiën