Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

In deze bijlage worden de voorgenomen investeringen gepresenteerd voor de meerjarenbegroting 2021 – 2024. De investeringen welke bij het vaststellen van de begroting 2021 al worden gevoteerd zijn gepresenteerd bij de desbetreffende programma’s.

 

Regelnr. Progr. Activum Uitgaven 2021 Inkomsten 2021 Uitgaven 2022 Inkomsten 2022 Uitgaven 2023 Inkomsten 2023 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024
1 2 Verbouwing brandweergarage Muiden 900.000 400.000
2 Subtotaal Brandweer 900.000 0 400.000 0 0 0 0 0
3
4 Totaal programma 2 900.000 0 400.000 0 0 0 0 0
5
6 3 CB Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 14.952 59.808 69.050
7 3 CB Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn) 733.559 339.438
8 3 Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 162.573 50.000 162.573 171.750
9 3 CB Veldweg Wegen 21.185 40.111
10 3 CB Olmenlaan wegen 147.594 37.500 147.594 107.175
11 3 CB Veerstraat/Veerplein wegen 350.069 350.069
12 3 Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. 369.314 100.000 369.314 322.000
13 3 Wegen Slochterenlaan e.o. 199.546 75.000 199.546 182.800
14 3 GOMM Muiderberg, van der Helstpark 135.653 406.959 322.000
15 3 GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 149.402 448.207 237.900
16 3 GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 94.114 282.344 198.500
17 3 GOMM Muiderberg, Brink 164.136 492.407 203.150
18 3 Aanpassing A'frts strweg/Godelindeweg 75.000 75.000
19 3 Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost 1.560.000 1.070.000 2.410.000 1.920.000
20 3 Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden 80.000
21 3 Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk 600.000 457.823
22 3 Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk 600.000 457.823
23 3 Autoluw Naarden-Vesting 125.000 125.000
24 3 Hoofdfietsroute/busbaan Amsterdamse Straatweg 200.000
25 Subtotaal Wegen 3.310.501 1.559.438 4.091.167 2.973.650 2.059.826 768.823 1.889.535 1.019.998
26
27 3 CB Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 53.718
28 3 CB Op.verl. Vlietlaan Pj193 290.000
29 3 Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 216.676 216.676
30 3 CB Veldweg OV 4.265 40.000
31 3 CB Olmenlaan OV 65.991 65.991
32 3 CB Veerstraat/Veerplein OV 73.133 73.132
33 3 OV Graaf Wichmanlaan e.o. 265.882 265.882
34 3 OV Slochterenlaan e.o. 142.715 142.715
35 3 GOMM Muiden, Vesting Oost OV 44.501
36 3 GOMM Muiderberg, Buitendijke OV 61.042
37 3 GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV 12.365 37.097
38 3 OV Burg van Wettumweg 73.500
39 3 OV Brediusweg 130.000
40 Subtotaal Openbare verlichting 1.008.101 0 494.923 0 323.201 0 449.056 0
41
42 3 Vervangingsinvestering brug Hamerfort 75.000
43 3 Kunstwerken Burg. Van Wettumweg 340.000 539.500
44 Subtotaal Civiel technische Kunstwerken 415.000 0 539.500 0 0 0 0 0
45
46 3 Verder met de Vesting Muiden 50.000 50.000
47 3 Vestingplein 900.000 600.000 400.000 200.000 300.000
48 Subtotaal Cultuurhistorische wegen 50.000 50.000 900.000 600.000 400.000 200.000 300.000 0
49
50 3 Voorber krediet Tuindorp Keverdijk 200.000
51 3 Gebouw De Vonk 1.500.000
52 Subtotaal Gebiedsontwikkeling 1.700.000 0 0 0 0 0 0 0
53
54 3 Parkeergarage De Olmen 5.000.000 2.500.000
55 3 Modernisering parkeervoorzieningen 450.000
56 Subtotaal Parkeerautomaten 450.000 0 0 0 5.000.000 0 2.500.000 0
57
58 Totaal programma 3 6.933.602 1.609.438 6.025.590 3.573.650 7.783.027 968.823 5.138.591 1.019.998
59
60 5 CB Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 107.167 479.904
61 5 CB Riolering Vlietlaan Pj 193 1.748.200
62 5 CB Riolering Olmenlaan 437.150 437.149
63 5 CB Riolering Veerplein/Veerstraat 332.152 332.152
64 5 Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 806.394 1.098.894
65 5 CB Veldweg riool 23.158 430.889
66 5 Riolering Graaf Wichmanlaan e.o. 1.836.375 2.336.374
67 5 Voorbereidingskrediet riolering Graaf Wichmanlaan e.o. 500.000
68 5 Riolering Slochterenlaan e.o. 1.224.151 1.224.151
69 5 Riolering Oostereng deelplan 1 1.800.000
70 5 Voorbereidingskrediet Riolering Oostereng deelplan 1 200.000
71 5 GOMM Muiden, Vesting Oost 350.589 600.590 60.400
72 5 Voorbereidingskrediet GOMM Muiden, Vesting Oost 250.000
73 5 GOMM Muiderberg, van der Helstpark 624.303 3.372.908
74 5 Voorbereidingskrediet GOMM Muiderberg, van der Helstpark 500.000
75 5 GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 752.803 3.758.411
76 5 Voorbereidingskrediet GOMM Muiderberg, Dorpsstraat 500.000
77 5 GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 598.245 1.794.735
78 5 GOMM Muiderberg, Brink 1.376.334 4.129.002
79 5 Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2021 230.000
80 5 Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2022 230.000
81 5 Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2021 230.000
82 5 Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2022 230.000
83 5 Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2021 46.000
84 5 Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2022 46.000
85 5 Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2021 115.000
86 5 Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2022 115.000
87 5 Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2021 57.500
88 5 Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2022 57.500
89 5 Beschoeiingen 2022 90.000
90 Subtotaal Riool 8.747.164 0 14.333.922 60.400 5.294.847 0 7.033.247 0
91
92 5 CB Plantsoen Vlietlaan Pj 193 455.000
93 5 Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 46.721
94 5 CB Olmenlaan groen 20.212 20.213
95 5 Groen Graaf Wichmanlaan e.o. 98.264
96 5 Groen Slochterenlaan e.o. 40.024 40.025
97 5 GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan 20.074 60.223
98 5 Herinrichting Keverdijk 97.920
99 5 Vervangen populieren Gooimeer fase 1 140.990
100 5 Vervangen populieren Gooimeer fase 2 100.000
101 5 Vervangingsinvesteringen groen 2021 26.978
102 5 Vervangingsinvesteringen groen 2022 234.383
103 5 Vervangingsinvesteringen groen 2023 234.383
104 Subtotaal Groen 767.953 0 352.377 0 354.842 0 160.238 0
105
106 Totaal programma 5 9.515.117 0 14.686.299 60.400 5.649.689 0 7.193.485 0
107
108 7 Nieuwbouw ONS 438.050 1.860.082 1.860.082
109 7 Renovatie Vondelschool 1.971.750 1.971.750
110 7 Nieuwbouw Min. Calsschool 143.360 -
111 7 Nieuwbouw Tweemaster 2.440.188 548.788
112 7 Renovatie W. de Zwijger 8.057.404
113 7 St. Vitus Mavo 353.201 3.713.559
114 Subtotaal Huisvesting onderwijs 2.583.548 0 3.311.789 0 7.545.391 0 9.917.486 0
115
116 Totaal programma 7 2.583.548 0 3.311.789 0 7.545.391 0 9.917.486 0
117
118 8 Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum 61.710
119 8 Renovatie veld 2 De Negen Morgen Muiderberg 64.372
120 8 Renovatie velden 1, mini1, mini2 BFC Meerweg Bussum 338.800
121 8 Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum 275.880
122 8 Renovatie veld 2, mini1, mini2 NCV Naarden 377.520
123 8 Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum 275.880
124 8 Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden 854.260
125 8 Overname activa ihkv tariefharmonisatie (10 jr) 800.000
126 8 Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij (20 jr) 200.000
127 Subtotaal Sport 1.061.710 0 679.052 0 653.400 0 854.260 0
128
129 8 Vervanging speeltoestellen 2021 155.225
130 8 Vervanging speeltoestellen 2022 155.225
131 8 Vervanging speeltoestellen 2023 155.225
132 8 Speelvoorzieningen Westbatterijpark 100.000
133 8 Vervanging speeltoestellen 2024 155.225
134 Subtotaal Speelvoorzieningen 255.225 0 155.225 0 155.225 0 155.225 0
135
136 Totaal programma 8 1.316.935 0 834.277 0 808.625 0 1.009.485 0
137
138 9 Vw Caddy 43.000
139 9 Vw Caddy 43.000
140 9 Volkswagen transporter 69.000
141 9 Volkswagen transporter 69.000
142 9 Mega Worker (electrisch voertuig) 50.000
143 9 Piaggio Porter 39.000
144 9 Piaggio Porter 39.000
145 9 Volkswagen Caddy 43.000
146 9 Volkswagen Transporter 69.000
147 9 VW Amarok 69.000
148 9 VW Transporter 69.000
149 9 Volkswagen Transporter 69.000
150 9 Volkswagen Amarok 69.000
151 9 DAF vrachtwagen 187.000
152 9 Volkswagen Transporter 69.000
153 9 Nimos 45.000
154 9 Isuzu 69.000
155 9 Shovel 60.000
156 9 Nissan Primastar 47.000
157 Subtotaal Tractie 69.000 0 395.000 0 601.000 0 152.000 0
158
159 9 Vaste werkplekken (5 jaar) 96.250
160 9 Vaste werkplekken (schermen) 123.750
161 9 Mobiele werkplekken/devices 2021 125.000
162 9 Mobiele werkplekken/devices 2022 139.500
163 9 Mobiele werkplekken/devices 2023 139.500
164 9 Mobiele werkplekken/devices 2024 139.500
165 9 Kassa en Zuilen 2021 (5 jaar) 50.000
166 9 Firewall/reverse proxy (5 jaar) 50.000
167 9 Devices & raadomgeving 2022 (3 jr) 71.500
168 9 Hardware voor opbouw raadsomgeving 35.000
169 9 Programma digitalisering 2021 (5 jaar) 355.000
170 9 Programma digitalisering 2022 (5 jaar) 465.000
171 9 Programma digitalisering 2023 (5 jaar) 410.000
172 9 Programma digitalisering 2024 (5 jaar) 335.000
173 9 Fysieke hosts, acces switches, wifi 2021 (5 jaar) 140.000
174 9 Fysieke hosts, acces switches, wifi 2022 (5 jaar) 87.000
175 9 Fysieke hosts, acces switches, wifi 2023 (5 jaar) 100.000
176 9 Fysieke hosts, acces switches, wifi 2024 (5 jaar) 150.000
177 9 Werkplekvirtualisatie en backup 2021 (5 jaar) 350.000
178 subtotaal Software 1.116.250 - 848.000 - 649.500 - 748.250 -
179
180 Totaal programma 9 1.185.250 0 1.243.000 0 1.250.500 0 900.250 0
181
182 Totaal 22.434.452 1.609.438 26.500.955 3.634.050 23.037.232 968.823 24.159.297 1.019.998
Totaal investeringen < € 25.000 20.790 69.047 41.688 54.048

Overzicht van investeringen, waarvoor een subsidie voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is aangevraagd.

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen, waarvoor een subsidie voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is aangevraagd.

De investeringsimpuls verkeersveiligheid is een regeling van de Rijksoverheid voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. Gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen kunnen vanuit de investeringsimpuls en rijksbijdrage van 50% ontvangen voor bepaalde verkeersveiligheidsmaatregelen. Het kabinet heeft hier voor de komende tien jaar een investeringsbedrag van € 500 miljoen vrijgemaakt. Het Rijk draagt voor maximaal 50% bij aan projecten om de verkeersveiligheid op provinciale-, gemeentelijke- en waterschapswegen te verbeteren. De in de onderstaande tabel opgenomen investeringen zijn niet opgenomen in de Perspectiefnota 2021-2024. De kapitaallasten zijn daardoor niet gedekt in de meerjarenbegroting. Deze investeringen zullen worden meegenomen bij de integrale afweging van het opstellen van de Perspectiefnota 2022-2025.

 

Regelnr. Progr. Activum Uitgaven 2021 Inkomsten 2021 Uitgaven 2022 Inkomsten 2022 Uitgaven 2023 Inkomsten 2023 Uitgaven 2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2025 Inkomsten 2025
1
2 3 Aanpassingen hoofdwegenstructuur Brinklaan Noord PM 65.363
3 3 Afwaarderen Dr. F. van Eedenweg PM 92.338
4 3 Afwaarderen Laarderweg, noordelijk deel PM 118.275
5 3 Aanleg Hoogwaardig Fietsroutenetwerk, route 10 Huizen - Bussum Noord, onderdeel Bussum PM 3.125
6 3 Herinrichting kruispunten Landstraat 1.552.000 140.025
7 3 Herinrichting Brinklaan 1.796.000 98.863
8 3 Aanleg uitritconstructies en verbeterde overgang naar 30 zones PM 121.750
9 3 Inrichten schoolzones in gemeente Gooise Meren PM 18.200
10 3 Aanleg Hoogwaardig Fietsroutenetwerk, route 1 Hilversum - Amsterdam, onderdeel Muiden PM 457.765
11 3 Verleggen Mariahoeveweg en sloop oude Mariahoeveweg 1.730.000 175.500
12 3 Herinrichting Muiderberg Kocherplantsoen 948.667 59.100
13 3 Herinrichting Muiderberg Buitendijke