Omschrijving (toelichting)

Bij alle herinrichtingsprojecten en ontwikkelingsprojecten wordt de eis van minimaal 3% bespeelbare ruimte meegegeven. Daarbij gaat het om een samenspel tussen formele speellocaties en informele speelruimte zoals grasvelden, beplanting en verharde pleinen. Naast de bespeelbaarheidseis van 3% eis geven wij bij deze projecten ook kaders mee waaraan een speellocaties moet voldoen. In 2021 wordt het beheerplan spelen geactualiseerd.

Omschrijving (label)
Begroting 2021