Omschrijving (toelichting)

We blijven in gesprek met aanbieders van eerstelijns en tweedelijns voorzieningen, zoals huisartsen, paramedici en ziekenhuis Tergooi, om hun dienstverlening dichtbij onze inwoners aan te (blijven) bieden. Bij ruimtelijke ontwikkelplannen willen we dit belang bij relevante partijen aankaarten.

Omschrijving (label)
Begroting 2021