Omschrijving (toelichting)

Dit maakt onderdeel uit van het besluit van de gemeenteraden in onze regio om doelgroepenvervoer voor de onderdelen Leerlingenvervoer (per 1 augustus 2021) en Wmo-vervoer (per 1 januari 2021) in te besteden. Dat betekent een eigen Vervoer BV dat ondergebracht wordt bij de Regio Gooi- en Vechtstreek (als gemeenschappelijke regeling), waarmee periodieke aanbestedingen voor deze doelgroepen verleden tijd zijn. Het doel is o.a. een meer optimale dienstverlening aan onze kwetsbare inwoners.

Omschrijving (label)
Begroting 2021