Omschrijving (toelichting)

In samenwerking met energiecoöperatie Wattnu maken we inwoners bewust van no-regret maatregelen en stimuleren we hen om op wijkniveau de handen ineen te slaan. Door gezamenlijk in te kopen kunnen inwoners profiteren van een lagere prijs om hun huis te verduurzamen. De kwartiermaker wijkaanpak energietransitie is in opdracht van de gemeente de drijvende kracht en de energiecoaches van Wattnu adviseren inwoners inhoudelijk.

Omschrijving (label)
Begroting 2021