Omschrijving (toelichting)

De aanwezigheid van invasieve soorten zoals Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw en Eikenprocessierups is al enkele jaren een groot probleem. We onderzoeken natuurvriendelijke maatregelen voor de beheersing van invasieve soorten en werken daarbij samen en delen kennis met de regiogemeenten en Goois Natuurreservaat. In 2021 actualiseren wij het plan van aanpak beheersing eikenprocessierups en onze werkmethoden voor de beheersing van de Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw.

Omschrijving (label)
Begroting 2021