Meer
Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud

Terug

Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie

Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie

Omschrijving (toelichting)

Binnen de Omgevingswet worden initiatiefnemers geacht zelf hun participatie vorm te geven. We stellen vast in welke projecten de gemeente samen met de initiatiefnemers de regie voert bij de participatie en in welke projecten de initiatiefnemer zelf de participatie verzorgt. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021