Omschrijving (toelichting)

De in kaart gebrachte risico’s vragen om maatregelen, die opgenomen moeten worden in de uitvoeringsagenda voor 2021. Denk hierbij aan handhaving op bestaande regelgeving, het nemen van gedragsmaatregelen (educatie, communicatie of campagnes) en infrastructurele maatregelen voor wegen en fietspaden. Op basis van de ernst van de risico's worden deze maatregelen genomen en geprioriteerd. De huidige schoolzones worden op dit moment geëvalueerd.

Omschrijving (label)
Begroting 2021