Omschrijving (toelichting)

Verkeersveilige routes naar bushaltes of OV knooppunten stimuleren het OV gebruik. De routes voor de voetgangers en fietsers van en naar de OV knooppunten, vooral de beide treinstations, gaan we inventariseren op knelpunten. Te denken valt aan oversteken, gevaarlijke punten, etc. Eerdere inventarisaties van de Fietsersbond helpen. Daar waar dit op te lossen is met simpele ingrepen, doen we dat. Anders nemen we het mee in de lopende projecten in de komende jaren.

Omschrijving (label)
Begroting 2021