Omschrijving (toelichting)

We monitoren maandelijks de uitgaven voor de individuele Wmo-hulpvoorzieningen door data te analyseren en te duiden.  Kostenbewustzijn bij consulenten en cliënten wordt bevorderd doordat ze op de hoogte zijn van de kosten van de indicatie. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021