Omschrijving (toelichting)

In 2021 wordt gestart met de actualisatie van de beheerplannen. Bij het actualiseren van het beheerplan groen borgen we maatregelen ter vergroting van de biodiversiteit. Waarbij we inzetten op het versterken van ecologische verbindingen in het stedelijk gebied.

Omschrijving (label)
Begroting 2021