Omschrijving (toelichting)

Gevolgen van ‘water-op-straat’ gaat de gemeente beperken door de openbare ruimte in te zetten voor waterberging of ‘transportleiding’ bij extreme neerslag. De gemeente zet ook in op het klimaatbestendig inrichten van openbare gebouwen. Daarmee wil de gemeente ook het goede voorbeeld geven.

Omschrijving (label)
Begroting 2021