Omschrijving (toelichting)

Voorzieningen ij haltes en routes op orde
Het gebruik van collectief (openbaar) vervoer is door corona afgenomen. Het moet nog blijken in welke
mate dit effect permanent is. Door in ieder geval voorzieningen bij haltes en routes daar naar toe op orde
te hebben, proberen wij het 'corona-effect' tot een minimum te beperken.

Omschrijving (label)
Begroting 2021