Omschrijving (toelichting)

Wij willen de overlast in de woonomgeving voorkomen en bestrijden. De woonomgeving moet een plek zijn waar iemand zich thuis, vrij en veilig voelt. Veiligheid in de buurt heeft invloed op het woongenot van bewoners, op de veiligheidsgevoelens, en op het vertrouwen in de samenleving, en de rol van de overheid daarin. Wij doen dit door:

  • bespreken van signalen van woonoverlast in het lokaal overleg,  met als doel vroegsignalering van kwetsbare situaties en huishoudens;
  • integraal te werken aan de aanpak van woonoverlast;
  • met betrekking tot huiselijk geweld bewaken we de kennis en kunde van eerste lijns-professionals en passen het Tijdelijk huisverbod toe;
  • verder vormgeven van de Wet Aanpak Woonoverlast.

Omschrijving (label)
Begroting 2021