Omschrijving (toelichting)

Het Geheugenhuis in Bussum en Muiden is een voorbeeld van een laagdrempelige dagactiviteit (zonder indicatie) in de wijk, waarvan oudere inwoners en licht dementerende inwoners gebruik maken. Dit in het kader van inclusie, als alternatief voor de lichtste vorm van specialistische groepsbegeleiding op indicatie. We onderzoeken of deze vorm van laagdrempelige voorziening in algemene zin lessen oplevert voor eventueel nieuw te ontwikkelen voorliggend aanbod. Tegelijk past dit onderwerp (versterken aanbod voorveld) ook in het voornemen van regiogemeenten en de Regio om beheersmaatregelen te benoemen/te nemen om de oplopende zorguitgaven Jeugd/Wmo terug te dringen (regionale/lokale knoppen-discussie).

Omschrijving (label)
Begroting 2021