Omschrijving (toelichting)

Dit doen we door:

  • Een verdeling van minimaal 1/3 betaalbare en 1/3 middensegment in nieuwbouwprojecten. 
  • Prestatieafspraken met corporaties monitoren en evalueren over onder andere aantal sociale huurwoningen en ontwikkeling woningvoorraad.
  • Inzet voor meer sociale en middeldure huurwoningen.
  • Introductie van een lening voor woningbezitters die hun woning willen aanpassen met het oog op langer zelfstandig thuis wonen. 
  • Oprichten taskforce woningbouwlocaties samen met de corporaties om hiermee de afspraken in de productieafspraken invulling te geven. 

Omschrijving (label)
Begroting 2021