Omschrijving (toelichting)

Wij willen binnen de gemeente een brede aanpak voor een weerbare en veilige organisatie. De gemeente Gooise Meren is één van de tien gemeenten, die deelneemt aan de pilot integrale beveiligingsplannen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Binnen de pilot willen wij werken aan informatiebeveiliging, de veiligheid van gebouwen, de veiligheid van objecten en personen, ambtenaren, bestuurders en bezoekers van het gemeentehuis, veilig en integer werken en de continuïteit van bedrijfsvoering. Niet alleen levert deelname aan deze pilot kennis en ervaring op voor onze eigen gemeente, ook kunnen de resultaten en de opgedane kennis en ervaring van belang zijn voor andere gemeenten.

Omschrijving (label)
Begroting 2021