Omschrijving (toelichting)

De gemeente wil de bewustwording en informatiepositie van signalen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning vergroten bij interne medewerkers, ondernemers en inwoners van de gemeente Gooise Meren. Dit gaan wij doen door het aanbieden en verzorgen van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten, het structureel uitlichten en uitdragen van successen, inwoners en ondernemers informeren over risico’s, acties en het herkennen van signalen om hen beter te betrekken bij de aanpak.

De gemeente wil het zicht op criminele samenwerkingsverbanden vergroten. Wij gaan (meer) netwerkanalyses uitvoeren naar spilfiguren en er wordt meer districtelijk samengewerkt voor grensoverschrijdende casuïstiek. Hiermee wordt beoogd het zicht op criminele samenwerkingsverbanden te vergroten en deze effectief te verstoren. Dit doen wij in samenwerking met onze partners, zoals de belastingdienst, politie, het openbaar ministerie en inspectiediensten.

Wij gaan een verruimde toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) onderzoeken, de werkprocessen stroomlijnen en interne opleidingen voor de toepassing van de wet verzorgen. Doel is om te voorkomen dat wij ongewild criminaliteit faciliteren en meewerken aan georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Omschrijving (label)
Begroting 2021