Terug

Vernieuwing Planning en Control

Vernieuwing Planning en Control

Omschrijving (toelichting)

We gaan samen met de gemeenteraad onderzoeken of het huidige planning en control proces verbeterd kan worden. Een eventueel vernieuwde P&C-cyclus moet het gemeentebestuur in staat stellen slagvaardig en transparant te opereren c.q. te besluiten richting de inwoners van de gemeente Gooise Meren. Dit proces start eind 2020 en loopt door in 2021.

Omschrijving (label)
Begroting 2021Publicatiedatum: 05-11-2020

Inhoud