Omschrijving (toelichting)

Bij ieder plan voor de wijk of buurt worden inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Het participatietraject rond het gebied Slochterenlaan betrekt al vroegtijdig alle belanghebbenden en leidt in 2021 tot een ‘Projectopdracht’ voor de Emmalocaties. Deze vernieuwende wijze van samenwerken geeft ons inzichten voor participatief samenwerken rond overige ruimtelijke opgaven. De vernieuwing in de samenwerking vraagt van ons ook te zoeken naar een passende wijze van financiering voor bewonersinitiatieven. In 2021 hebben we hier meer zicht op. De rol van de initiatieventafel wordt hierin meegenomen.

Omschrijving (label)
Begroting 2021