Omschrijving (toelichting)

Wij brengen in samenwerking met de politie, outreachend jeugdconsulent Gooise Meren, jongerenwerk Versa proactief in beeld waar jeugdoverlast speelt. Jongeren op straat worden proactief benaderd door de politie, Boa's, het jongerenwerk van Versa en de outreachende jeugdconsulent Gooise Meren. Door de jongeren te coachen in hun gedrag proberen wij overlast te verminderen. Bij aanhoudende overlast worden de dynamiek en personen binnen een jeugdgroep in kaart gebracht. Indien nodig wordt er handhavend opgetreden of worden gebiedsontzeggingen opgelegd. De werkzaamheden van outreachende jeugdconsulent van Gooise Meren, die de jongeren probeert door te geleiden naar onderwijs, arbeid en/of hulpverlening, zal ook dit jaar weer worden ingezet.

Omschrijving (label)
Begroting 2021